GospodarkaInformacje

Blisko 50 mld zł wsparcia trafiło do polskich przedsiębiorców.

Internet

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy  przedsiębiorcom dotkniętych skutkami pandemii  wynosi już 48,6 mld zł (według stanu na 25 maja).  Z tego prawie  36 mld zł to  łączna kwota wypłat subwencji z Tarczy Finansowej dla mikrofirm oraz małych i średnich spółek.

Jak poinformował  Polski Fundusz Rozwoju, pomoc finansowa dotarła do ponad 182 tys. przedsiębiorstw, które  tworzą 1,8 mln miejsc pracy. Na sektor mikroprzedsiębiorców  przypadło w ramach subwencji z Tarczy Finansowej 10 mld zł, natomiast na konta małych i średnich spółek wpłynęło 26 mld zł.

Z kolei w ramach Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy otrzymali wsparcie na łączną kwotę 12,7 mld zł. Według danych  resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, do tej pory przedsiębiorcy złożyli w sumie 4,6 mln wniosków o przyznanie wsparcia z instrumentów oferowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jednym z ważniejszych narzędzi jest dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy mogą skorzystać z tego instrumentu w przypadku tzw. przestoju ekonomicznego lub w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy. – Ochrona miejsc pracy jest dla nas niezmiennie jednym z priorytetowych zadań. Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznaliśmy na ten cel już 3,73 mld zł – podkreśla  Marlena Maląg,  minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Kolejnym instrumentem wsparcia są pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł. Za jej pomocą możliwe jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków czy kosztów wynajmu lokalu. Pożyczka jest niskooprocentowana, a na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Od momentu uruchomienia tarczy udzielono już 853,4 tys. pożyczek na łączną kwotę 4,4 mld złotych.

Natomiast z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacono 720,3 tys. świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych i zleceniobiorców w wysokości blisko 1,4 mld zł. Kolejnym realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych instrumentem wsparcia  jest możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Wartość pomocy udzielona z tego instrumentu wsparcia wynosi ok. 1,8 mld zł.

W ramach Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób niezatrudniających pracowników. Łącznie z tego instrumentu wsparcia wypłacono już ponad 1,3 mld złotych.

Podobne artykuły
Anty-COVID 19InformacjePolska

Zasłanianie nosa i ust. Będą nowe przepisy! Do tego większe kary dla podmiotów gospodarczych

Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie zmian w prawie dotyczących obowiązku zasłaniania nosa i ust w sklepach czy środkach komunikacji. – Będzie to wprowadzone jako norma prawna – zapowiedział minister zdrowia. Rzecznik resortu dodał z…
Zobacz więcej
Anty-COVID 19InformacjePolska

Koronawirus w Polsce. 399 nowych przypadków, w tym 140 na Śląsku. Zmarło 9 kolejnych osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 399 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronwairusem, w tym 140 na Śląsku. Zmarło kolejnych 9 osób. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1 607 osób, pod respiratorem – 73…
Zobacz więcej
InformacjeKościółŚwiat

Papież apeluje o globalny rozejm

Papież Franciszek zapewnił o swojej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi pandemią oraz tymi, którzy doświadczają jej skutków ekonomicznych i socjalnych. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie ponowił też apel o globalne zawieszenie…
Zobacz więcej