GospodarkaInformacje

Dłużej jesteśmy aktywni zawodowo. Dojrzali pracownicy coraz bardziej liczą się na rynku pracy

Opel Manufacturing Nz: Fot Arkadiusz Lawrywianiec/Gazeta Polska

W ostatnich dwudziestu latach znacznie  wydłużył się  okres aktywności zawodowej mieszkańców Unii Europejskiej – wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

W 2019 r. wskaźnik przewidywanej  długości  życia zawodowego  obliczony dla  całej  Unii   wyniósł 35,9 lat, co oznacza wydłużenie średniego okresu aktywności zawodowej Europejczyków o 3,6 lat względem 2000 r. (32,3 lat). Wśród krajów UE  najdłuższy okres przewidywanej aktywności zawodowej odnotowano wśród obywateli Szwecji, Holandii, Danii (odpowiednio: 42, 41, 40 lat). Polska pod tym względem  znajdowała się poniżej średniej unijnej z przewidywanym  okresem aktywnego udziału w rynku pracy wynoszącym 33,6 lat, tj. o 2, 5 roku większym  względem 2000 r. (31,1 lat). Ten wynik dał naszemu krajowi  piątą najniższą długość okresu aktywności zawodowej w Unii. Trochę  lepiej Polska wypada jeśli chodzi o  wzrost przewidywanej  długości  życia zawodowego  (ósmy najniższy wynik w UE). W ostatnich latach swoją obecność na rynku pracy najbardziej przedłużyli obywatele Malty, Węgier, Estonii oraz Holandii (odpowiednio o: 7,6,  6,9, 5,6, 5,5 lat względem 2000 r.).

Według autorów analizy, jeśli weźmie się  pod uwagę powyższy trend oraz inne istotne czynniki, np. zmieniającą się strukturę demograficzną uwzględniającą postępujące starzenie się społeczeństwa, sytuacja na rynku pracy będzie ewoluować w stronę coraz większego udziału osób starszych w strukturze zatrudnienia. Zmiany te będą rodziły konieczność pojęcia odpowiednich działań zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. Po stronie pracodawców potrzebne będą inwestycje mające na celu dostosowanie miejsca pracy do wymogów coraz starszego pracownika (m.in. szeroki wachlarz szkoleń o charakterze reskillingowym, oferowanie bardziej obszernych pakietów opieki medycznej, specjalne premie czy zmiany w infrastrukturze). Pracownicy z kolei będą musieli zmienić dotychczasowe podejście do obowiązków zawodowych i w myśl idei lifelong learning systematycznie rozwijać swoje umiejętności, podnosić kwalifikacje oraz aktywnie partycypować w życiu zawodowym.

Eksperci PIE zwracają uwagę, że wbrew powszechnym do niedawna obawom, coraz częściej zwraca się uwagę na niewykorzystany potencjał dojrzałych pracowników. Mimo postępujących wraz z wiekiem problemów ze zdrowiem oraz niższej sprawności fizycznej, poprawie ulegają m.in. zdolność do strategicznego i racjonalnego myślenia czy zdolności językowe. Starsi pracownicy są również uważani za bardziej odpowiedzialnych, zaangażowanych, lojalnych wobec pracodawcy oraz posiadających relatywnie niski stosunek nieuzasadnionych nieobecności w pracy w porównaniu do pracowników z innych grup wiekowych.

Podobne artykuły
Anty-COVID 19InformacjePolska

Zasłanianie nosa i ust. Będą nowe przepisy! Do tego większe kary dla podmiotów gospodarczych

Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie zmian w prawie dotyczących obowiązku zasłaniania nosa i ust w sklepach czy środkach komunikacji. – Będzie to wprowadzone jako norma prawna – zapowiedział minister zdrowia. Rzecznik resortu dodał z…
Zobacz więcej
Anty-COVID 19InformacjePolska

Koronawirus w Polsce. 399 nowych przypadków, w tym 140 na Śląsku. Zmarło 9 kolejnych osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 399 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronwairusem, w tym 140 na Śląsku. Zmarło kolejnych 9 osób. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1 607 osób, pod respiratorem – 73…
Zobacz więcej
InformacjeKościółŚwiat

Papież apeluje o globalny rozejm

Papież Franciszek zapewnił o swojej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi pandemią oraz tymi, którzy doświadczają jej skutków ekonomicznych i socjalnych. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie ponowił też apel o globalne zawieszenie…
Zobacz więcej