Informacje

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Pomimo stanu epidemiologicznego wypłaty „trzynastek” przebiegają bez zakłóceń.

Jak poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w kwietniu dodatkowa emerytura trafiła już do prawie 8,4 mln uprawnionych do skorzystania z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. W sumie wypłacono już ponad 10 mld złotych. Pozostały jeszcze tylko te wypłaty, które będą realizowane w maju dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. – Wszystkich emerytów i rencistów pragnę uspokoić – wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych odbywają się bez zakłóceń i opóźnień. Wszyscy emeryci – prawie 10 mln osób – otrzymają świadczenia – zapewniła minister Marlena Maląg.

Docelowo trzynasta emerytura zostanie wypłacona prawie 9,8 mln emerytom i rencistom. Koszty wypłat tego świadczenia to  11,7 mld złotych w bieżącym roku. Według informacji rodziny, pracy i polityki społecznej, jednorazowe świadczenie przysługuje pobierającym, m.in.: emerytury i renty z ZUS, emerytury i renty rolnicze (KRUS), emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych, i rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Żeby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać wniosków. Jest ono przyznawane „z urzędu”. Trzynastka jest jednocześnie wolna od potrąceń egzekucyjnych i nie wlicza się do dochodu.

Podobne artykuły
InformacjeKościółPolskaRozwój

Odnowią zabytkowe kapliczki

Samorząd Małopolski przeznaczył 500 tys. zł z tegorocznego budżetu województwa na dofinansowanie renowacji przydrożnych kapliczek. Dzięki tym środkom uda się uratować 46 kapliczek, przydrożnych krzyży czy figur świętych usytuowanych w całym…
Zobacz więcej
InformacjeŚwiat

W Mediolanie i Rzymie kwitnie życie nocne. „Biada temu, kto poprosi o założenie maseczki”

W Mediolanie i Rzymie kwitnie życie nocne, podczas którego w tłumie młodzieży rzadkością są maseczki i zachowanie dystansu. Początek lipca, gdy poprawia się sytuacja epidemiologiczna, upływa pod znakiem obaw, jakie skutki przyniesie rozluźnienie…
Zobacz więcej
InformacjeKościółPolska

Pierwsza taka aplikacja na świecie. Pomoże niesłyszącym i słabosłyszącym wiernym

Effatha24 to pierwsza na świecie aplikacja mobilna służąca polskim chrześcijanom niesłyszącym i słabosłyszącym, posługującym się polskim językiem migowym lub też systemem języka migowego. Będzie ona źródłem wiedzy religijnej. &#8211…
Zobacz więcej