GospodarkaInformacje

Firmy będą miały łatwiejszy dostęp do finansowania

W łagodzeniu skutków gospodarczych pandemii COVID-19 pomogą kolejne rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki wprowadzonym zmianom do gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy będą mieli większy  dostęp do finansowania, a utrzymanie  płynności finansowej firm będzie łatwiejsze.

 – Obecnie kluczowe jest zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego i prostego dostępu do finansowania zewnętrznego. Bardzo pomocne w realizacji wsparcia dla firm są programy gwarancyjne, w tym gwarancje  finansowane ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Zaciągnięcie kredytu obrotowego z nową gwarancją Biznesmax to najszybszy i najprostszy sposób na zapewnienie środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań – poinformowała  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Dla  przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z finansowania bankowego będą dostępne tzw. pożyczki płynnościowe.

– Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju, co jest szczególnie ważne w czasie niekorzystnej koniunktury. Przygotowane wspólnie z resortem funduszy i polityki regionalnej rozwiązania w gwarancjach Biznesmax dają firmom szerszy dostęp do kredytów na korzystniejszych warunkach, co ułatwi przetrwanie trudnego okresu przedsiębiorcom, ich klientom i pracownikom. To kolejne, obok zmian w gwarancjach de minimis, nowości wchodzące w skład pakietu pomocowego BGK – podkreśla Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Zmiany w gwarancjach ułatwiają zaciągnięcie kredytu i zabezpieczają jego spłatę. Dotychczas gwarancje Biznesmax były dostępne tylko do kredytów inwestycyjnych. Wprowadzone zmiany pozwolą na objęcie gwarancją stanowiącą pomoc de minimis również kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym. BGK zrezygnował też z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego, gdy stara się o kredyt z gwarancją Biznesmax.  Z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy będzie mogło też skorzystać więcej firm. Oprócz podmiotów innowacyjnych, z kredytów z gwarancją mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które w ciągu ostatnich 5 lat wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania, w tym na przykład zrealizowały inwestycję w OZE lub dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego. Maksymalna wartość gwarancji Biznesmax to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może  przekroczyć 39 miesięcy, natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to maksymalnie 20 lat.

Podobne artykuły
Anty-COVID 19InformacjePolska

Zasłanianie nosa i ust. Będą nowe przepisy! Do tego większe kary dla podmiotów gospodarczych

Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie zmian w prawie dotyczących obowiązku zasłaniania nosa i ust w sklepach czy środkach komunikacji. – Będzie to wprowadzone jako norma prawna – zapowiedział minister zdrowia. Rzecznik resortu dodał z…
Zobacz więcej
Anty-COVID 19InformacjePolska

Koronawirus w Polsce. 399 nowych przypadków, w tym 140 na Śląsku. Zmarło 9 kolejnych osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 399 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronwairusem, w tym 140 na Śląsku. Zmarło kolejnych 9 osób. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1 607 osób, pod respiratorem – 73…
Zobacz więcej
InformacjeKościółŚwiat

Papież apeluje o globalny rozejm

Papież Franciszek zapewnił o swojej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi pandemią oraz tymi, którzy doświadczają jej skutków ekonomicznych i socjalnych. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie ponowił też apel o globalne zawieszenie…
Zobacz więcej