Gospodarka

Podpis elektroniczny w celu zbycia udziałów w spółkach może ułatwić przepływ kapitału w trudnej sytuacji związanej z pandemią.

podpis elektroniczny, Internet

Konieczność stawienia się przed notariuszem utrudnia obrót gospodarczy, w tym rozwój internetowych platform crowdfundingowych. Prostsze formalności oznaczają też po prostu oszczędność czasu i energii, które można spożytkować na budowanie wartości przedsiębiorstwa– mówi Stanisław Wojtera, prezes Fundacji Polska Przyszłości – Instytut Libertatis.

Fundacja Polska Przyszłości – Instytut Libertatis oraz Kancelaria Gawroński & Partners wspólnie złożyli postulat pro przedsiębiorczej zmiany kodeksu spółek handlowych, w ramach konsultacji prowadzonych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Postulowana zmiana polega na znowelizowaniu artykułu 180 § 1 kodeksu spółek handlowych i dopuszczeniu zbywania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Według dotychczas obowiązujących  regulacji, do zbycia lub zastawienia udziałów wymagano zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Z drugiej strony w odniesieniu do spółek zawiązanych przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy udostępnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dopuszcza się stosowanie wyżej wymienionych form cyfrowych.

Proponowane rozwiązanie, w ocenie autorów postulatu, zapewnia wystarczający poziom bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego na równi z podpisem notarialnie poświadczonym. Autorzy postulatu wskazują, że wprowadzenie przez ustawodawcę wymogu formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi miało miejsce w 2000 roku i było uzasadnione zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu. Chodziło o uzyskanie pewności, kto, kiedy i jakie oświadczenie złożył. Dziś istnieją dodatkowe formy, które pozwalają na ustalenie tych kwestii, z domu i bez udziału notariusza.

Postulowane formy są już wprowadzone przez ustawodawcę dla wielu czynności. Do tego są powszechne i pozwalają na bezpieczną weryfikację danych. W konsekwencji, zdaniem autorów, nie ma przeszkód, aby zrównać proponowane formy z obecnie obowiązującą formą pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Podobne artykuły
GospodarkaŚwiatTurystyka

Nad Adriatykiem trwa walka o turystów. Włosi zjednoczeni

Włoskie miejscowości na 300-kilometrowym wybrzeżu Adriatyku stworzyły jedną drużynę i razem postanowiły walczyć o turystów. Wspólne zaproszenie dla nich wystosowały regiony Wenecja Euganejska, Emilia-Romania i Friuli- Wenecja Julijska. Z…
Zobacz więcej
GospodarkaInformacjePolska

Morska farma wiatrowa na Bałtyku. Baltica 1 z warunkami przyłączenia do sieci

W polskiej części Morza Bałtyckiego powstaną trzy morskie farmy wiatrowe. Inwestycja jest gigantyczna – po uruchomieniu całości maksymalna moc będzie wynosić nawet 3500 MW! Niedawno poinformowano, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wydały…
Zobacz więcej
GospodarkaPolska

Polska "zieloną wyspą" w czasie kryzysu. Przybyło projektów inwestycji zagranicznych

Nastroje inwestorów są najgorsze w historii, inwestycje zagraniczne lecą na łeb na szyję, a u nas projektów przybyło. Wśród krajów, które obroniły się przed COVID-19, mamy ich najwięcej – czytamy w dzisiejszym “Pulsie…
Zobacz więcej