GospodarkaInformacje

Polski eksport wzrósł, ale recesja jest nieunikniona. Zobacz prognozy.

Pomimo rozwijającej się już na świecie pandemii Covid-19  początek bieżącego roku był dobry dla polskiego handlu zagranicznego. Według danych GUS, po dwóch  miesiącach br. eksport towarów z Polski  wyniósł 39,9 mld euro, a import 38,6 mld euro. (wzrost w eksporcie o 4,1 proc., a w imporcie był na tym samym poziomie co przed rokiem). Dodatnie saldo wyniosło 1,3 mld euro.

Z analizy Ministerstwa Rozwoju wynika, że polski eksport do krajów  UE zwiększył się o 2,9 proc. (do blisko 29,7 mld euro), chociaż o 0,5 proc. zmniejszyła się sprzedaż na najważniejszy dla Polski rynek niemiecki. Z kolei o spadku (o 1,6 proc.) eksportu na poza unijne rynki rozwinięte gospodarczo zadecydowało  zmniejszenie sprzedaży do Wielkiej Brytanii (o 7,2 proc.).  Częściowe złagodzenie spadku  przyniósł dynamiczny wzrost wywozu m.in. do Norwegii i Szwajcarii (wzrost po ok. 10 proc.), Australii (o 34 proc.) oraz RPA i Japonii (po ok. 12 proc.). Natomiast dynamiczny wzrost  (16,5 proc.) odnotowano w eksporcie  do krajów WNP (do 2,4 mld euro). To wynik wzrostu sprzedaży do Kazachstanu (ok. 2,4-krotny), na Ukrainę (o 22 proc.) oraz Białoruś (o ok. 17 proc.).W okresie dwóch miesięcy br. dynamicznie także zwiększyła się ekspansja polskich eksporterów na pozostałe rynki słabiej rozwinięte (spoza WNP). Eksport  do Chin wzrósł o 7,1 proc.

Wszystko wskazuje na to, że wyniki kolejnych miesięcy nie będą już tak dobre. Ograniczenia związane z pandemią spowodowały znaczne zmniejszenie aktywności gospodarczej, w tym eksporterów. Skala wpływu koronawirusa na polski  handel zagraniczny  będzie zależała od długości trwania pandemii. – Każdy miesiąc ograniczeń generuje straty dla naszego eksportu, niemniej rzeczywisty wpływ zjawiska zarówno na globalny, jak i nasz handel będzie można ocenić dopiero po jego ustąpieniu – podkreślono w analizie resortu rozwoju.

Według najnowszych szacunków WTO  (Swiatowa Organizacja Handlu), w skali globalnej z powodu pandemii COVID-19, wolumen światowego handlu towarami spadnie o 13–32 proc. w 2020 r. Spadki będą głębsze w sektorach o złożonych łańcuchach wartości, zwłaszcza w elektronice i sektorze motoryzacyjnym. Co więcej analitycy WTO szacują, że prawie wszystkie regiony odczują dwucyfrowy spadek wolumenu handlu w 2020 r., jednak najbardziej ucierpi eksport Ameryki Północnej i Azji.

Z dużym spowolnieniem  eksportu musi się też liczyć Polska.  – Biorąc pod uwagę to, że: nasza gospodarka jest włączona w globalne łańcuchy wartości naszymi największymi rynkami zbytu są kraje pogrążone w problemach gospodarczych, skutki pandemii silnie dotykają także nasze zakłady, jako scenariusz bazowy należy przyjąć wyraźne ograniczenie eksportu w bieżącym roku. Natomiast wyhamowanie popytu krajowego przy słabym złotym i niskich cenach ropy będą ograniczać import – wynika z analizy Ministerstwa Rozwoju.

Podobne artykuły
InformacjeKościółPolskaRozwój

Odnowią zabytkowe kapliczki

Samorząd Małopolski przeznaczył 500 tys. zł z tegorocznego budżetu województwa na dofinansowanie renowacji przydrożnych kapliczek. Dzięki tym środkom uda się uratować 46 kapliczek, przydrożnych krzyży czy figur świętych usytuowanych w całym…
Zobacz więcej
InformacjeŚwiat

W Mediolanie i Rzymie kwitnie życie nocne. „Biada temu, kto poprosi o założenie maseczki”

W Mediolanie i Rzymie kwitnie życie nocne, podczas którego w tłumie młodzieży rzadkością są maseczki i zachowanie dystansu. Początek lipca, gdy poprawia się sytuacja epidemiologiczna, upływa pod znakiem obaw, jakie skutki przyniesie rozluźnienie…
Zobacz więcej
InformacjeKościółPolska

Pierwsza taka aplikacja na świecie. Pomoże niesłyszącym i słabosłyszącym wiernym

Effatha24 to pierwsza na świecie aplikacja mobilna służąca polskim chrześcijanom niesłyszącym i słabosłyszącym, posługującym się polskim językiem migowym lub też systemem języka migowego. Będzie ona źródłem wiedzy religijnej. &#8211…
Zobacz więcej