Polska

Popłynie strumień pieniędzy

Budowa drogi ekspresowej Fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

Latem tego roku Ministerstwo Infrastruktury uruchomi nabór wniosków o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczyć to będzie inwestycji planowanych na rok 2021. Operatorami będą wojewodowie i jak wiadomo, będą oni mogli uruchamiać kolejne nabory i oceniać wnioski  do tego czasu, kiedy wyczerpane zostaną środki na dofinansowanie przewidziane w danym województwie. 

Wart wiedzieć, że na zadania w okresie 2019-2028 zaplanowano niebagatelną kwotę 36 miliardów złotych, a wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł.

Ale to nie jedyna dobra wiadomość dla samorządowców. Wiadomo, że aby móc realizować podobne zadania, samorządy musza mieć wkłady własne (odpowiednie kwoty zabezpieczone w budżetach), te zaś z racji na sytuację epidemiczną i spadek dochodów, mogą mieć problem z wyasygnowaniem stosownych kwot. Warto wiedzieć, że w rok budżetowy 2020 ponad 100 samorządów weszło z zerowym zaangażowaniem środków na inwestycje. Ot, wystarcza im tylko na zabezpieczenie wydatków bieżących. To natomiast w powiązaniu z złymi prognozami ostatnich miesięcy, staje się poważnym problemem. Samorządy mogą przestać być zainteresowane stawaniem w roli beneficjenta, gdy same nie wiedzą ile ostatecznie spadną ich dochody. Aby temu zaradzić, w ramach działań osłonowych samorządy dostaną poważny oręż, czyli możliwość poluzowania sztywnych ram budżetowych – bilansu między dochodami a zaciąganiem zobowiązań (kredyty, pożyczki, obligacje) w ten sposób współczynniki zadłużenia jst nie będą tak determinować zdolności absorpcji środków. Już kilka tygodni temu słyszeliśmy, że również dofinansowanie ma być udzielane w górnych stanach tzw. widełek, czyli około 70%-80%, gdy najniższe oznaczało 50% kwoty kosztów kwalifikowanych. W ten sposób inwestycje realizowane z środkami zewnętrznymi, wymagać będą mniejszego zaangażowania własnych wkładów w cały koszt przedsięwzięcia.  

Ostatnie miesiące to również kłopoty związane z realizacje inwestycji w których wykonawców wyłoniono w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Sytuacja w Polsce w wielu wypadkach doprowadziła do wstrzymania prac, z rozmaitych powodów. Urzęd Zamówień Publicznych opublikował informacje odnosząc się do dopuszczalności zmian umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. To kolejny krok – poważne koło ratunkowe dla sektora finansów publicznych. W tym gmin, powiatów i miast. 

Jak zauważa UZP na swojej stronie: “Biorąc pod uwagę powyższe, z samego tylko faktu, że aneks zmieniający umowę w sprawie zamówienia publicznego został zawarty po upływie umownego (pierwotnego) terminu przewidzianego na wykonanie tego zamówienia nie można wywodzić, że zmiana umowy jest niezgodna z art. 353¹ kc, ani z art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, ani w inny sposób niedopuszczalna. Zamawiający może zatem zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp”.

Jak widać, wszelkie działania osłonowe skierowane z poziomu rządowego na samorządowy grunt nie są tylko deklaracjami. One działają. 

Podobne artykuły
Anty-COVID 19InformacjePolska

Zasłanianie nosa i ust. Będą nowe przepisy! Do tego większe kary dla podmiotów gospodarczych

Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie zmian w prawie dotyczących obowiązku zasłaniania nosa i ust w sklepach czy środkach komunikacji. – Będzie to wprowadzone jako norma prawna – zapowiedział minister zdrowia. Rzecznik resortu dodał z…
Zobacz więcej
Anty-COVID 19InformacjePolska

Koronawirus w Polsce. 399 nowych przypadków, w tym 140 na Śląsku. Zmarło 9 kolejnych osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 399 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronwairusem, w tym 140 na Śląsku. Zmarło kolejnych 9 osób. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1 607 osób, pod respiratorem – 73…
Zobacz więcej
KościółPolska

W piątek rozpocznie się pierwsza sesja 4. Kongresu "Europa Christi - Mundus Christi"

Od 17 do 19 lipca w Wigrach odbędzie się pierwsza w tym roku sesja 4. Kongresu Ruchu “Europa Christi-Mundus Christi”. W tym roku, w kongresie będzie można uczestniczyć zdalnie, a relacja z niego będzie transmitowana w sieci na portalu…
Zobacz więcej