GospodarkaInformacje

Praca zdalna wchodzi na stałe do polskich firm

fot. Internet

Praca zdalna okazała się efektywnym rozwiązaniem w przypadku czynności, które mogą być wykonywane przez pracownika w jego domu. Te formę pracy wprowadziły  nawet firmy, które wcześniej jej nie stosowały, adaptując systemy i komputery pracowników do specyfiki home office.

Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE)  przeprowadzonych na początku kwietnia, ponad połowa polskich firm zapewniała swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej. Możliwość pracy z domu dotyczyła zwykle jedynie części pracowników – 22 proc. oferowało ją dla mniej niż 1/4 załogi, a 17 proc. od 1/4 do 1/2 zatrudnionych. Odsetek firm umożliwiających pracę z domu zwiększał się wraz ze wzrostem wielkości firmy. Taką możliwość swoim pracownikom dawało ponad 60 proc. dużych przedsiębiorstw i tylko nieco ponad 1/3 mikrofirm. Jednocześnie w dużych firmach przywileje takie nie dotyczyły nigdy więcej niż połowy zatrudnionych. 

Jak wynika z badania PIE, pracę zdalną nieco częściej wykorzystywały firmy handlowe i produkcyjne (po 55 proc.) niż usługowe (51 proc.). W przypadku firm handlowych pracodawcy najczęściej deklarują, że umożliwiają pracę zdalną mniej niż 1/4 (27 proc.) lub od 1/4 do połowy pracowników (21 proc.). W produkcji z pracy zdalnej zwykle korzystało mniej niż 1/4 załogi (31 proc.). W usługach wykonywanie obowiązków z domu było możliwe zwykle dla 1/4 – 1/2 pracowników (17 proc.) lub mniej niż 1/4 pracowników. Co ciekawe,  to właśnie w usługach najwięcej firm (14 proc.) umożliwiało pracę zdalną ponad połowie swoich pracowników. 

Z kolei  badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju  przeprowadzonych pod koniec kwietnia wynika, że systemy do zarządzania pracą zdalną i monitorowania zadań w trakcie pandemii wprowadziło 30 proc. przedsiębiorstw. W stosunku do stanu sprzed pandemii stanowiło to wzrost o 5 pkt. proc., ale po pandemii dalsze wykorzystywanie tych systemów planuje o 3 pkt. proc. mniej firm niż w jej trakcie. Korzystają z nich przede wszystkim największe firmy. W trakcie pandemii deklarowało to prawie 3/4 z nich, w porównaniu do 1/3 średnich i ok. 1/5 małych i mikroprzedsiębiorstw. Być może wynika to ze specyfiki działalności mikrofirm i z tego, że praca zdalna może się w nich odbywać bez wykorzystania specjalnych systemów do jej nadzorowania. Działem gospodarki najczęściej korzystającym z takich systemów przed pandemią była produkcja, ale w trakcie pandemii wprowadzenie takich systemów najczęściej deklarował handel (36 proc.). 

Jak podkreślono w analizie PIE, intensywne wdrażanie pracy zdalnej ujawniło także mankamenty tego rozwiązania. Przy okazji pandemii wiele osób narzeka na trudności w łączeniu pracy i opieki nad dziećmi oraz zachowaniu work-life balance .  Coraz częściej pojawia się pytanie, czy praca zdalna stanie się nowym trendem korporacji. Wiele wskazuje na to, że tak może być. Giganty korporacyjne, jak Google i Facebook, choć ogłosiły plany powrotu pracowników do biur, to jednocześnie deklarują bardziej elastyczne podejście do miejsca wykonywania pracy. Obie firmy zgodziły się na pracę swoich pracowników z domu do końca roku.

Podobne artykuły
InformacjeKościółPolskaRozwój

Odnowią zabytkowe kapliczki

Samorząd Małopolski przeznaczył 500 tys. zł z tegorocznego budżetu województwa na dofinansowanie renowacji przydrożnych kapliczek. Dzięki tym środkom uda się uratować 46 kapliczek, przydrożnych krzyży czy figur świętych usytuowanych w całym…
Zobacz więcej
InformacjeŚwiat

W Mediolanie i Rzymie kwitnie życie nocne. „Biada temu, kto poprosi o założenie maseczki”

W Mediolanie i Rzymie kwitnie życie nocne, podczas którego w tłumie młodzieży rzadkością są maseczki i zachowanie dystansu. Początek lipca, gdy poprawia się sytuacja epidemiologiczna, upływa pod znakiem obaw, jakie skutki przyniesie rozluźnienie…
Zobacz więcej
InformacjeKościółPolska

Pierwsza taka aplikacja na świecie. Pomoże niesłyszącym i słabosłyszącym wiernym

Effatha24 to pierwsza na świecie aplikacja mobilna służąca polskim chrześcijanom niesłyszącym i słabosłyszącym, posługującym się polskim językiem migowym lub też systemem języka migowego. Będzie ona źródłem wiedzy religijnej. &#8211…
Zobacz więcej