GospodarkaInformacje

Świat spada, Polska rośnie. Nasza gospodarka radzi sobie dobrze z kryzysem.

Źródło: Internet

Rozpoczęty proces odmrażania gospodarki może ograniczyć skalę spadku PKB Polski. W pierwszym kwartale gospodarka zanotowała jeszcze wzrost.

Według danych GUS produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w I kw. 2020 r. wzrósł o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. (w cenach stałych). PKB wyrównany sezonowo w ujęciu rocznym był o 1,7 proc. wyższy, natomiast  w porównaniu z poprzednim kwartałem obniżył się o 0,4 proc

Głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy, który zwiększył się w ujęciu rocznym o 1,7 proc. Pozytywnie na jego dynamikę wpłynęło spożycie publiczne, które wzrosło o 4,3 proc. wobec wzrostu spożycia gospodarstw domowych o 1,2 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami w I kw. br. odnotowano wyhamowanie dynamiki inwestycji. Wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 0,9 proc. Według  przewidywań Ministerstwa Rozwoju, biorąc pod uwagę wyższy poziom niepewności w okresie kryzysu, można spodziewać się dalszego wyhamowania inwestycji prywatnych. Jednocześnie kontynuowanie inwestycji finansowanych przez państwo może spowodować, że w kolejnych kwartałach rolę silnika inwestycyjnego gospodarki przejmie sektor publiczny.

Pomimo załamania w globalnym handlu, popyt zagraniczny wykazał się w I kw. br. dodatnim wkładem we wzrost PKB (+0,4 pkt. proc.). O ile jednak skala wpływu salda była słabsza niż w ostatnich dwóch kwartałach, to jednak wskazuje na utrzymanie się dość dobrej odporności polskiego eksportu na zawirowania na globalnych rynkach.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju, II kwartał przyniesie spadek PKB choć jego skala jest trudna do oszacowania. Restrykcje przyjęte w celu walki z pandemią przełożyły się na bezprecedensowe ograniczenie aktywności gospodarczej w kwietniu – ponad 20-proc. spadki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Zaawansowany już w maju proces odmrażania gospodarki pozwoli w  ocenie resortu rozwoju złagodzić spadki w kolejnych miesiącach i w efekcie ograniczy skalę spadku PKB w II kwartale.

Podobne artykuły
Anty-COVID 19InformacjePolska

Zasłanianie nosa i ust. Będą nowe przepisy! Do tego większe kary dla podmiotów gospodarczych

Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie zmian w prawie dotyczących obowiązku zasłaniania nosa i ust w sklepach czy środkach komunikacji. – Będzie to wprowadzone jako norma prawna – zapowiedział minister zdrowia. Rzecznik resortu dodał z…
Zobacz więcej
Anty-COVID 19InformacjePolska

Koronawirus w Polsce. 399 nowych przypadków, w tym 140 na Śląsku. Zmarło 9 kolejnych osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 399 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronwairusem, w tym 140 na Śląsku. Zmarło kolejnych 9 osób. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1 607 osób, pod respiratorem – 73…
Zobacz więcej
InformacjeKościółŚwiat

Papież apeluje o globalny rozejm

Papież Franciszek zapewnił o swojej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi pandemią oraz tymi, którzy doświadczają jej skutków ekonomicznych i socjalnych. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie ponowił też apel o globalne zawieszenie…
Zobacz więcej