Polska

Popłynie strumień pieniędzy

Latem tego roku Ministerstwo Infrastruktury uruchomi nabór wniosków o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczyć to będzie inwestycji planowanych na rok 2021. Operatorami będą wojewodowie i jak wiadomo, będą oni…
Zobacz więcej